Płatność

Zlecający może dokonać wpłaty jedynie przez system płatności Transferuj.pl. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

Cena wykonania tapety zawiera: koszt wydruku wraz z tapetą, przygotowanie graficzne powierzonych materiałów, koszty opakowania, koszty transportu oraz podatek VAT. Do kosztów wykonania tapety na zamówienie doliczone są koszty ewentualnego zakupu zdjęcia/ grafiki.

Wszystkim Zlecającym zostaje wystawiona faktura w postaci elektronicznej lub tradycyjnej, dołączona do zrealizowanego zamówienia.